Organizace dopravy


Při organizaci dopravy za povodně se předpokládá využití hlavní průjezdní komunikace I/55 směr Uh. Hradiště s napojením na obchvat I/50, v případě uzavření bude doprava odkloněna po silnici I. třídy 50H směr Míkovice, případně po silnici II. třídy 498 směrem na město Hluk.


Při povodni způsobené řekou Olšavou by došlo k zaplavení silnice I/55 ve směru Uh. Hradiště (na sever) – podjezd pod železniční tratí 340 Brno – Uherské Hradiště, zároveň by byly zaplaveny nábřežní místní komunikace a komunikace IV. třídy ve směru do obce Kostelany nad Moravou přes Kunovský les, kolem železniční trati, areálu Aircraft Industries a mrazíren.


V centrální části Kunovic by při rozvodnění Olšavy (průtok Q100), došlo k zaplavení ulic Olšavní, Na Řádku, Potočná a Ve Strhanci v celé jejich délce.


Ve směru do obce Ostrožská Nová Ves by došlo k zaplavení silničního mostu 55-049 přes tok Okluky v ř. km 3,101.


V případě povodně podobného rozsahu, jako byla povodeň v roce 1997, tzn. průtok v řece Olšavě by převyšoval Q100, by došlo k uzavírce mostu 55-042G přes Olšavu. Střed města by tedy byl přístupný pouze po silnici I. třídy I/50H od obce Podolí s napojením na komunikaci I/50 směr Uh. Brod nebo Buchlovice. Vhodnou pro ev. ústup se může také stát silnice II. třídy 498 směr Hluk kolem Abrhámovy cihelny.


V případě neprůjezdnosti komunikací se budou organizovat uzavírky cest, uzavírky zaplavených území katastru a doprava směrovat a řídit podle pokynů PČR na navrhované objízdné trasy.


Dopravní omezení a objízdné trasy v dPP v POVIS


Přehled objízdných tras a dopravních omezení v dPP Kunovice