Ledové jevy

 

Místa s výskytem ledových jevů v dPP Kunovice v POVIS


Přehled míst s výskytem ledových jevů

Název omezení

Vodní tok

Od [ř.km]

Do [ř.km]

Mráz

Obleva

Poznámka

Pohyblivý jez Kunovský les

Morava

144.380

144.380

Ano

Ano

Pohyb ledových ker v toku Morava může tvořit nápěchy na jezovém zařízení nebo pod ním a vzdouvání vody

Výústní trať do Moravy ř.km 0,511 - 0

Olšava

0.511

0.000

Ano

Ano

Omezení průtočnosti vodního toku Olšava mohou způsobit ledové nápěchy, které se tvoří při tání ledové celiny.

Mapa míst výskytu ledových jevů v dPP Kunovice

Přehledka míst s výskytem ledových jevů