Řeka Morava

Délka toku                        354 km (284 km na území ČR)        

Plocha povodí                  26 658 km²

Průměrný průtok             120,0 m³/s       

Pramen                             Králický Sněžník  (1 371 m n. m.)

Ústí                                    řeka Dunaj (Rakousko, Slovensko) ve výšce 151,0 m n.m.

Hydrologické pořadí:   

4-13-01 (plocha povodí 1 314.66 km2)                      4-13-01-0850 Morava od Dřevnice po Olšavu (115,42 km2)

4-13-02 Morava od Olšavy po Myjavu (756 km2)    4-13-02-0610 Morava po soutok s Radějovkou (259,96 km2)

Průběh toku řeky Moravy

Řeka pramení na jihu Králického Sněžníku, ve stejnojmenném horském masivu na Severní Moravě. Řeka Morava je povodňově dobře zmapovaná a její tok Dolnomoravským úvalem od Olomouce přes Přerov, kde přibírá levostrannou Bečvu, Kroměříž, Hulín, Napajedla až po Spytihněv, kde je pohyblivý jez a měrný profil ČHMÚ kategorie A je vcelku klidný, pozvolný, čemuž také odpovídá typ povodně - s pomalým příchodem, pomalým odchodem a delší dobou trvání (v 1997 14 dní). Od Otrokovic je vybudován Baťův kanál, který se s Moravou spojuje v Uh. Hradišti v Rybárnách. Koryto Moravy je na území obce upraveno a ohrazováno. Do Zlínského kraje vstupuje v ř. km 186,9  a opouští jej v ř. km 143,9 ř. km.

Hlavní přítoky Moravy na území Zlínského kraje

  1. Pravostranné: Haná; Kotojedka; Vrbka; Kudlovický potok, Salaška, Dlouhá řeka
  2. Levostranné: Bečva, Moštěnka, Rusava, Mojena, Dřevnice, Březnice, Olšava a Okluky.

Řeka Olšava

Délka toku                        43,6 km

Plocha povodí                  520,02 km²

Průměrný průtok             2,4 m³/s (1,2 m³/s Kunovice)     

Pramen                             Bílé Karpaty - Na Koncích  (622,2 m n. m.)

Ústí                                    řeka Morava v Kunovicích ve výšce 177 m n.m.

Hydrologické pořadí        4-13-01-1320  Olšava po ústí do toku Morava

Průběh toku řeky Olšavy

Řeka Olšava pramení v Bílých Karpatech na severozápadním svahu kopce Na Koncích (655 m n.m.) asi 5 km jihovýchodně od obce Pitín – Žítková na Zlínsku. Pramen se nachází v nadmořské výšce 622,2 m n.m. Za Kunovicemi se Olšava vlévá jako levostranný přítok do Moravy na jejím 143,11 ř. km v nadmořské výšce 174,00 m n.m. Největší kapacitu má koryto v úseku Míkovice – ústí, a to 300 m3/s.  Největším přítokem je Luhačovický potok (Šťávnice) (26,13 km). V povodí se nachází 123 vodních ploch, největší z nich jsou vodní nádrže Luhačovice (22,70 ha), Ludkovice (12,43 ha) a Bojkovice-Kolelač (13,08 ha).

Přítoky Olšavy

  1. Pravostranné: Kolelač – Bojkovice; Luhačovický potok (Šťávnice) - Uh. Brod; Holomňa – Drslavice; Hradčovický potok – Hradčovice, Olšovec - Vésky
  2. Levostranné: Koménka – Bojkovice; Nivnička – Uh. Brod; Míkovický potok – Míkovice

Vodní toky v katastru města Kunovice - mapa 


DALŠÍ TOKY V KATASTRU MĚSTA KUNOVICE


Petříkovec, Bobrovec, Olšávka, Lintavský žleb, Hlucký žleb, Mlýnský náhon – jsou toky malé, vodohospodářsky nevýznamné.


Petříkovec

Hydrologické pořadí       4-13-02-0080   ID toku 409 240 600 100

Petříkovec pramení mezi Kunovicemi a Hlukem v blízkosti vrchu Hlaviny ve výšce 282 m n.m., slouží k napájení rybníku v areálu firmy ZEVOS a.s. (rozloha 0,46 ha), pokračuje nezastavěnou plochou katastru směrem na Kunovice. Před Kunovicemi se stáčí směrem na Ostrožskou Novou Ves, zde protéká podél Ostrožských jezer a ústí zprava do toku Okluky u města Uherský Ostroh ve výšce 175 m n.m.


Bobrovec

Hydrologické pořadí       4-13-02-0020   ID toku 409 240 000 100

Levostranný přítok Moravy pramenící v lokalitě U Horní seče (letiště Kunovice) ve výšce 177 m n.m.; protéká podél Ostrožských jezer a ústí do Moravy ve výšce 174 m n.m.


Olšávka (Stará Olšava)

Hydrologické pořadí       4-13-01-0830   ID toku 408 730 000 200

Olšávka (Stará Olšava) je levostranným přítokem řeky Moravy pod Uh. Hradištěm, zatrubněná část vede od křižovatky ulic Maršála Malinovského – Solná cesta po sedimentační nádrž mezi areálem ČSAD a železniční tratí Staré Město - Kunovice. Dále je tok otevřený.


Lintavský žleb

Hydrologické pořadí       4-13-01-1320   ID toku 409 220 001 400

Levostranný přítok Olšavy pramenící pod vrchem Hluboček ve výšce 297 m n.m., který je sveden do propustku u č.p. 319 v ulici Npor. Romanova. a ústící zleva do Olšavy ve výšce 185 m n.m.


Hlucký žleb

Hydrologické pořadí       4-13-01-1320   ID toku 409 220 001 600

Levostranný přítok Olšavy pramenící pod vrchem Hlaviny ve výšce 270 m n.m. a slouží k napájení rybníků v lokalitě Hrabůvky u letního koupaliště a ústící zleva do Olšavy ve výšce 185 m n.m.


Mlýnský náhon ul. Na Zelničkách

Hydrologické pořadí       4-13-01-1320   ID toku 409 220 002 000

Mlýnský náhon, pramení v lokalitě Hrabůvky, protéká podél ulice Na Zelničkách, zde veden zatrubněním DN 80 o délce 159 m a za budovou ZŠ Kunovice v již otevřeném korytě ústí zleva do Olšavy.


Přehled vodních toků na území města a katastru Kunovice

Vodní tok ID toku (DIBAVOD) č.hp Recipient Správce
Morava 401 110 000 100 4-13-01-0850 Dunaj Povodí Moravy s.p.
Olšava 408 760 000 100 4-13-01-1320 Morava Povodí Moravy s.p.
Petříkovec 409 240 800 800 4-13-02-0080 Okluky Povodí Moravy s.p
Bobrovec 409 240 000 100 4-13-02-0020 Morava Povodí Moravy s.p
Míkovický p. 409 220 000 200 4-13-01-1320 Olšava Lesy ČR s.p.