Správci vodních toků a vodoprávní úřad


Povodí Moravy, s.p. ředitelství podniku, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Tel.: 541 637 377, Fax: 541 637 403       www.pmo.cz

generální ředitel: RNDr. Jan Hodovský tel.: 541 637 202,

technicko-provozní ředitel: Ing. Vlastimil Krejčí, tel.: 541 637 307, fax: 549 246 244

útvar VHD: Ing. Marek Viskot, tel.: 541 637 252, e-mail: viskot@pmo.cz

Nepřetržitá povodňová a havarijní služba - VH Dispečink Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno - tel.: 541 211 737

Přímý výkon správy toků: Povodí Moravy, s. p. - závod Střední Morava, provoz Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 11 Uherské Hradiště,

ředitel závodu: Ing. Pavel Cenek, e-mail: sekretariatzsm@pmo.cz

tel.: 572 532 687, 572 552 716, fax: 572 540 808


Pro tok: řeka Morava, řeka Olšava, Bobrovec, Petříkovec, Mlýnský náhon, Lintavský žleb a Hlucký žleb

Provozní střediskoPovodí Moravy, s.p., Uherské Hradiště, Moravní nám. 766, 686 01 Uherské Hradiště

Vedoucí provozu Zlín: Ing. Pavel Mládek – tel. 572 552 571, mob. 607 847 276


Vodočty kategorie A

HP č.345 – Spytihněv, Morava, ČHMÚ, p.o.; významný zejména pro jev zpětného vzdutí Moravy do Olšavy

HP č.349 – Uherský Brod, Olšava, ČHMÚ, p.o.;


Vodočty kategorie C

HP C14 KU – Olšava, most v obci Podolí pro město Kunovice;

a současnou ochranu pro město Kunovice a dále obec Podolí, městské části Uh.Hradiště – Sady, Vésky a Míkovice – v přímé správě s automatickým vyrozuměním na server PK Kunovice

HP C2 MI – Míkovice, Olšava, město Uh. Hradiště; ve správě Povodí Moravy, s.p. označený HP C LG Míkovice – na mostě č. 05 014-2 v obci Míkovice – nemá automatizovaný přenos na PK Kunovice ani veřejně přístupnou webovou aplikaci

HP C6 KO – Kostelany nad Moravou, Morava – pro situaci zpětného vzdutí Moravy do Olšavy

HP C1 UH – Uh. Hradiště, Morava, město Uh. Hradiště;

HP C13 VE – Olšava, Veletiny;

HP C11 HR – Olšava, Hradčovice;


Vodoprávní úřad - MÚ Uherské Hradiště, odb. stavebního úřadu a životního prostředí - oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí

Protkzarova 33, 686 01 Uherské Hradiště,

Ing. Jan Krčma, Ph.D.   (vedoucí),    tel. 572 525 840

Mgr. Eva Schneiderová (referentka), tel. 572 525 857