Předpovědní povodňová služba


Předpovědní službu - zajišťuje ČHMÚ, s pobočkami v Brně a Ostravě, ve spolupráci se správci povodí.


Povodňová komise sleduje weby předpovědní hlásné služby (www.chmi.cz, SIVS) předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu. Četnost jejích hlášení je závislá od závažnosti situace a dosažení jednotlivých SPA.


Dále existuje web měřených stavů: (stavy a průtoky na vodních tocích, hladiny vody v nádržích), který spravuje Povodí Moravy.


Zabezpečení průniku informace předpovědní povodňové služby - přichází po struktuře

  • od ČHMÚ - prostřednictvím mailu a na internetu s předstihem.
  • od Povodí Moravy, s. p. - telefonicky, prostřednictvím internetu
  • od Lesů ČR, s.p. - telefonicky, prostřednictvím e-mailu
  • od PK ORP Uh. Hradiště - voláním předsedovi PK Kunovice
  • od PK obce Podolí – Olšava – voláním předsedovi PK Kunovice
  • od HZS Zlínského kraje
  • od KPK Zlínského kraje - voláním starostovi - předsedovi PK Kunovice
  • z hromadných sdělovacích prostředků