Popis správního území města Kunovice


MÚ Kunovice - náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

Telefon:       +420 572 432 720

Fax:             +420 572 432 723

web:             www.mesto-kunovice.cz


Geografické souřadnice katastru:      48 ° 59' 39 ''  Sš               17 ° 28' 36 ''  Vd

    49 ° 3' 57 ''  Sš                 17 ° 26' 5 ''  Vd

Střed města Kunovice:                         49 ° 2' 32 ''  Sš                 17 ° 28' 1 "  Vd


Nadmořská výška:                                198 m n. m.


Výškový systém výškopisných údajů :   Balt po vyrovnání (Balt p.v.).


Rozloha území katastru Kunovice je 2 855 ha


Počet obyvatel města se 5 483 (k 1. 1. 2013), z toho:

  • děti do 14 - ti let                     793
  • ekonomicky aktivní               3734
  • ekonomicky neaktivní             974

Zásobování vodou a energiemi:

  • zdroje pitné vody - JÚ Ostrožská Nová Ves, JÚ Kněžpole, JÚ Salaš, SVK Uh. Hradiště a.s.
  • zemní plyn je dodáván VTL plynovodem z předávací stanice Hodonín - TRANSGAS, s.p. Praha, RWE Česká republika a.s.
  • el. energie je dodávána – E.ON Česká republika, el. energie je dodávána vedením VVN 110kV z rozvodny Otrokovice