E.6. Evidenční listy hlásných profilů


Evidenční listy hlásných profilů jsou zpracovány správci povodí nebo ČHMÚ pro všechny hlásné profily kategorie A a B. Obsahují především informace o umístění profilu, vodní stavy pro vybrané N-letosti a vodní stavy odpovídající průtoky pro jednotlivé stupně povodňové aktivity.


Hlásný profil A č. 349 Uherský Brod >>


Evidenční listy vybraných hlásných profilů kategorie C, které jsou vybaveny elektronickým snímačem hladiny a dálkovým přenosem informací.


Evidenční list Kunovice - Podolí  HP C14 KU >>


Evidenční list Drslavice  HP C10 DR >>

Evidenční list Hradčovice HP C11 HR Ol

Evidenční list Hradčovice HP C12 HR Hp

Evidenční list Veletiny HP C13 VE