Vodní nádrže


Vodní nádrže I. – III. Kategorie významné pro Kunovice


Mimo území města mají pro Kunovice význam:

  • Vodárenská nádrž Bojkovice na potoce Kolelač
  • Vodárenská nádrž Ludkovice na Ludkovickém potoce
  • Retenční nádrž Luhačovice na Luhačovickém potoce (Šťávnici)

Víceúčelová vodní nádrž III. kategorie VD Bojkovice - Kolelač

Vodní nádrž na Kolelačském potoce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., uvedení do provozu 1966. Hlavním účelem vodního díla je zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Uherský Brod a zajistit minimální průtok v toku pod hrází a částečně i ke snížení protipovodňových průtoků. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 59 m³/s, přičemž tzv. stoletý průtok na Kolelačském potoce je cca 36 m³/s.

Bojkovice - Kolelač

MJ

 

ID DIBAVOD   413 010 870 003

Stálý objem

m3

41 000

Zásobní objem

m3

770 000

Retenční objem ovladatelný

m3

-

Celkový objem ovladatelný

m3

-

Retenční objem neovladatelný

m3

154 000

Maximální objem

m3

965 000

Kapacita bezp. přepadu

m3/s

58,8

Kapacita spodních výpustí

m3/s

2 x 6,0

Kapacita koryta pod nádrží

m3/s

36

Q100 pod nádrží

m3/s

45,0


Víceúčelová vodní nádrž III. kategorie VD Ludkovice

Vodní nádrž na Ludkovickém potoce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., uvedení do provozu 1968. Hlavním účelem vodního díla je zajistit dostatek vody pro skupinový vodovod Luhačovice a zajistit minimální průtok v toku pod hrází a částečně i ke snížení protipovodňových průtoků. Bezpečnostní přeliv může při maximální hladině převést celkový průtok cca 47 m³/s.

Ludkovice

MJ

 

ID DIBAVOD   413 011 060 001

Stálý objem

m3

85 000

Zásobní objem

m3

498 000

Retenční objem ovladatelný

m3

-

Celkový objem ovladatelný

m3

-

Retenční objem neovladatelný

m3

107 000

Maximální objem

m3

690 000

Kapacita bezp. přepadu

m3/s

47

Kapacita spodních výpustí

m3/s

2 x 3,53

Kapacita koryta pod nádrží

m3/s

-

Q100 pod nádrží

m3/s

42


Víceúčelová vodní nádrž II. kategorie VD Luhačovice

Vodní nádrž na Luhačovickém potoce. Provozovatelem je Povodí Moravy, s.p., uvedení do provozu 1930. Hlavním účelem vodního díla je především ochrana před povodněmi, dále zachování minimálního průtoku v toku pod hrází či odběry povrchové vody pro Luhačovice. Významné je také rekreační využití nádrže, provozování vodních sportů, rybářství a výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně. Pro převádění povodňových průtoků slouží boční nehrazený bezpečnostní přeliv s délkou přelivné hrany téměř 50 metrů a s kapacitou 125 m3/s, s přelivnou hranou dlouhou 26,6 metru, který je při maximální hladině schopen převést až 50 m3/s.

Luhačovice

MJ

 

ID DIBAVOD   413 011 031 001

Stálý objem

m3

255 000

Zásobní objem

m3

846 000

Retenční objem ovladatelný

m3

1 046 000

Celkový objem ovladatelný

m3

-

Retenční objem neovladatelný

m3

533 000

Maximální objem

m3

2 680 000

Kapacita bezp. přepadu

m3/s

125

Kapacita spodních výpustí

m3/s

2 x 11,10

Kapacita koryta pod nádrží

m3/s

-

Q100 pod nádrží

m3/s

79


Vodní nádrže IV. kategorie

Na území města Kunovice se nacházejí tyto vodní nádrže, z nichž ani jedna není nádrží na toku:


Lokalita Hrabůvky u letního koupaliště

Na území města Kunovice se nacházejí chovné rybníčky v sousedství letního koupaliště.

Rybník II.LB v k.ú. Kunovice (parc. č. 3260/16)

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 011 320 003

Plocha nádrže

m2

4 523,044

Vlastník / Správce

 

Město Kunovice / MRS MO Kunovice

Rybník I.LB v k.ú. Kunovice (parc. č. 3260/13)

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 011 320 006

Plocha nádrže

m2

2 491,204

Vlastník / Správce

 

Město Kunovice / MRS MO Kunovice


Lokalita Nový Dvůr

Rybník u firmy ZEVOS a.s. na Novém Dvoře v sousedství odchovny vepřů napájený z toku Petříkovec.

Rybník v k.ú. Kunovice (parc.č. 3389/1)

Parametr

MJ

 

ID nádrže

 

413 020 080 007

Plocha nádrže

m2

4 579,984

Správce

 

ZEVOS a.s.


Lokalita Slínky

Jezírko „Slínka“ v areálu dobývacího prostoru bývalé Abrhámovy cihelny.

Rybník v k.ú. Kunovice (parc.č. 3457/1)

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 020 080 001

Plocha nádrže

m2

13 023,517

Vlastník / Správce

 

VANDE MOORTEL CZ, s.r.o.


Lokalita Sady

Slepé rameno Olšavy III. LB v k.ú. Kunovice (parc. č. 798/2)

Parametr

MJ

 

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 011 320 005

Plocha nádrže

m2

1 185,298

Vlastník / Správce

 

MRS MO Kunovice


Katastr Míkovice

Nad Kunovicemi se nachází na Míkovickém potoce v Míkovicích víceúčelová nádrž. Správcem Moravský rybářský svaz, místní organizace, Bělinka 1459, 686 04 Kunovice.

VN Míkovice v k.ú. Míkovice (parc.č. 880) – nádrž IV. kategorie (účel: protipovodňová ochrana, krátkodobá akumulace povrchových vod)

Parametr

MJ

Míkovice

ID nádrže (DIBAVOD)

 

413 011 320 001

Plocha nádrže

m2

14 365,938

Vlastník / Správce

 

MRS MO Kunovice


Přehled vodních nádrží přiřazených k dPP Kunovice v POVIS

Mapa vodních nádrží v širším regionu Dolního Poolšaví povodí Olšavy