Odtokové poměry na Moravě a Olšavě


Profily na řekách Moravě a Olšavě s měřenými průtoky

Tab.  3  Průměrný průtok v jednotlivých místech na řekách Moravě a Olšavě

Místo

Říční km

Plocha povodí [km2]

Průměrný průtok Qa [m3/s]

Stoletá voda Q100[m3/s]

A Kroměříž

193,70

7030,31

51,30

860,00

A345 Spytihněv

169,20

7891,12

55,40

817,00

HP C1 UH - Uh. Hradiště

159,678

8667,08

57,90

800,00

A349 Uh. Brod - Olšava

22,10

400,72

2,14

270


K. ú. Kunovice protéká řeka Olšava od východu k západu:

od hranice katastru na říčním km 6,618 (ČOV Vésky) po hranice katastru v zaústění Olšavy do Moravy na západě. Tedy na celkové délce 6,618 km.


Koryto Olšavy v Kunovicích je upraveno. Úprava je provedena v celé délce toku procházejícího Kunovicemi, Q100 = 300 m3/s, přičemž průměrný roční průtok je 2,14 m3/s. Kritickými místy při průchodu povodní jsou profily mostů a lávek přes Olšavu, nebo místa snížené koruny břehovky, kde dochází k vybřežování do zástavby.


Místa omezující odtokové poměry