B. Věcná část


Charakteristika zájmového území


Město Kunovice se nachází v oblasti Moravského Slovácka na jihovýchodní Moravě v jižní části Zlínského kraje na jih od Uherského Hradiště. Leží na řece Olšavě nedaleko jejího levostranného vyústění do řeky Moravy. Kunovice se rozkládají v úrodné nížině Dolnomoravského úvalu, z jihu jsou ohraničeny Hluckou pahorkatinou, z východu pak pohořím Bílých Karpat. Město se rozprostírá v nadmořské výšce 198 m n.m. a jeho rozloha činí 2 855 ha. Ke dni 1. 1. 2013 zde žije 5 483 obyvatel.


Z hlediska evropských statistických jednotek náleží Kunovice do regionu Střední Morava a je součástí svazku obcí Mikroregion Dolní Poolšaví. Ten město vytvořilo s obcemi - Drslavice, Hradčovice, Veletiny, Podolí, Popovice a dále Míkovice, Vésky, Sady – jako místní části Uherského Hradiště. Dále jsou Kunovice součástí Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě. Kunovice patří pod obec s rozšířenou působností Uh. Hradiště.