Hlásné profily a srážkoměrné stanice v dPP města


Morava


Hlásný profil kategorie A č.345 ve Spytihněvi (ve správě ČHMÚ, p.o.) na Moravě.

Tento profil je vzdálen 14,8 říčních km od katastru města Kunovice (ústí Olšavy do Moravy) a postupovou rychlost a doběhovou dobu eventuální povodňové vlny po řece Moravě 2 – 3 hod (podle rychlosti proudu).

Hlásný profil kategorie C – HP C1 UH - Uh. Hradiště – Morava – lávka pro pěší z Moravního nábřeží do Rybáren.

Hlásný profil kategorie C – HP C6 KO – Kostelany nad Moravou – Morava - historický příhradový most - je významným hlásným profilem, při hrozbě povodní z Moravy - zpětné vzdutí Moravy do Olšavy – pro město Kunovice.


Olšava


Významným hlásným profilem pro účely varování obyvatelstva Kunovic před povodní a aktivizaci povodňové komise města Kunovice na toku Olšava je hlásný profil kategorie A č.349 v Uh. Brodě (ve správě ČHMÚ, p.o.).

Tento profil je vzdálen 15,5 říčního km od katastru města Kunovice s doběhovou dobou povodňové vlny po řece Olšavě 2 – 3 hod (podle rychlosti proudu) poskytuje dostatečnou dobu pro aktivaci povodňové komise města a varování obyvatelstva města před povodní.

Rozhodný hlásný profil města KunoviceHP C14 KU – Olšava – silniční most č. 05016-2 Podolí s automatizovaným měřením a přímým přístupem na řídicí server PK Kunovice.

Hlásný profil kategorie C – HP C2 MI - Míkovice – Olšava – silniční  most č. 05014-2 ve správě Povodí Moravy s.p. – bez přímé aplikace stavu a varování PK Kunovice.


Z hlediska modelování dopadu srážek na povodňovou situaci ve městě Kunovice jsou na webovou aplikaci dPP Kunovice zařazeny:

a) srážkoměrná stanice ČHMÚ – Luhačovice, Kladná-Žilín (ve správě ČHMÚ, p.o.)

b) srážkoměrná stanice ČHMÚ – Staré Město (ve správě ČHMÚ, p.o.)

c) srážkoměrná stanice PMO – KS Uherský Brod (ve správě Povodí Moravy, s.p.)

d) srážkoměrná stanice PMO – KS Luhačovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)

e) srážkoměrná stanice PMO – KS Bojkovice (ve správě Povodí Moravy, s.p.)

f) srážkoměrná stanice na MÚ Uherské Hradiště (ve správě města Uh. Hradiště)


Hlásné profily přiřazené k dPP Kunovice v POVIS
Srážkoměrné stanice přiřazené k dPP Kunovice v POVIS