Povodňová komise města


Povodňovou komisi města Kunovice (PK) zřizuje zastupitelstvo města. Její předsedkyní je starostka města, která jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva města a z právnických a fyzických osob města, které jsou k tomu způsobilé. PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: MÚ Kunovice nám. Svobody, č.p. 361

Dokumentace Povodňové komise je uložena: MÚ Kunovice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise města Kunovice

MÚ Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice

telefon: 572 432 720; e-mail: kunovice@mesto-kunovice.cz; web: www.mesto-kunovice.cz


Členové PK města Kunovice odkaz na POVIS

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Mgr. Majíčková, Ivana MBA

předseda

MěÚ Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 432 720

Ing. Krupa, Josef

místopředseda

Město Kunovice, nám. Svobody 361

 

Bc. Bartoň, Tomáš

člen

Aircraft Kunovice, Na Záhonech 1177

 

Ing. Hašek, Pavel

člen

Na Bělince 1492, Kunovice

572 548 843

Kohutič, Jiří st.

člen

nám. Svobody 362, Kunovice

 

Ing. Olbert, Jaroslav

člen

HZS ÚO Uherské Hradiště, Boženy Němcové 834, 686 01 Uherské Hradiště

950 675 100

Ing. Vardan, Pavel

člen

nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 432 721


Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto dPP.