Povodňová komise města


Povodňovou komisi města Kunovice (PK) zřizuje zastupitelstvo města. Její předsedkyní je starostka města, která jmenuje další členy komise z členů zastupitelstva města a z právnických a fyzických osob města, které jsou k tomu způsobilé. PK je podřízena povodňové komisi obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště. Převzetí řízení povodňové ochrany je nutno zapsat v povodňové knize (datum, čas, rozsah spolupráce, - viz § 77, odst. 8 Vodního zákona).


Stanoviště Povodňové komise: MÚ Kunovice nám. Svobody, č.p. 361

Dokumentace Povodňové komise je uložena: MÚ Kunovice

od chvíle, kdy nastane I. stupeň povodňové aktivity je nutná aktivizace a od vyhlášení II. SPA nepřetržitá přítomnost na určeném pracovišti PK (nebo na spojení) a na spojení musí být předseda PK, nebo některý místopředseda nebo pověřený člen PK, zapisovatelé se střídají po 6 hodinách.


Povodňová komise města Kunovice

MÚ Kunovice, náměstí Svobody 361, 686 04 Kunovice
telefon: 572 432 720; e-mail: kunovice@mesto-kunovice.cz; web: www.mesto-kunovice.cz

příjmení, jméno, titul

funkce v komisi

adresa na pracoviště

kontakt

Ing. Vardan, Pavel

předseda

MěÚ Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 432 721

725 486 665

608 404 243

Ing. Gerža, Michal

místopředseda

MěÚ Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 Kunovice

572 432 729

604 735 800

Ing. Bartoň, Tomáš

člen

Aircraft Kunovice, Na Záhonech 1177

731 419 800

Kohutič, Jiří st.

člen

nám. Svobody 362, Kunovice

737 198 079

Mgr. Kozelková Martina

člen

nám.Svobody 361, Kunovice,686 04

572 432 719

777 175 915

Habarta, Libor

člen   775 084 333

Mgr. Korábek, Rudolf

člen  

725 166 595

724 104 078

 

Související povodňové komise

jsou uvedeny v kapitole Příslušné související povodňové komise – Úvodní části tohoto dPP.