Objekty v inundačním území


Na toku Olšavy


V případě přelití nebo porušení ochranných hrází Olšavy jsou ohroženy objekty podél toku v k. ú. Kunovice. Nejvážnější situace může být v zastavěné zóně od vstupu Olšavy do katastru až po lokalitu Strhanec, kde rozliv Q100 zasahuje převážnou část obytné zástavby.


1. ZÓNA 1: Severní část města (pravý břeh Olšavy) povodní ohrožované území průmyslových firem a obytné zástavby na vstupu Olšavy do katastru města Kunovice - podél ulic Na Řádku, Ve Strhanci, dále ulice Na Drahách, třída Vítězství a Obchodní.

Název subjektu

účel

poznámka

Technické služby města Kunovice

Sklad TS města Kunovice

ul. Na Drahách 21

MM CEMO, s.r.o.

Výrobna betonových směsí a sklad materiálů

ul. Na Drahách 1149

Český zahrádkářský svaz, zahrádkářská osada Kunovice

Pěstitelská pálenice a moštárna

ul. Na Drahách 1519

KROVEL, s.r.o.

Služby - realizace a údržba zahrad

ul. Na Drahách 728

TUFÍR, spol. s r.o.

Stavební firma

ul. Na Drahách 881

Hamé, s.r.o.

Potravinářský průmysl - výroba trvanlivých potravin

ul. Na Drahách 814

ČS Agip - Kunovice

Čerpací stanice

ul. třída Vítězství

ČS Albert - Kunovice

Čerpací stanice

ul. třída Vítězství 841

Hypermarket Albert - Kunovice

Obchodní dům

ul. třída Vítězství 841

STAVBY VANTO, s.r.o.

Sklad stavebního materiálu

ul. Obchodní 1676

PNEU MORAVA, s.r.o.

Provoz pneuservisu

ul. Obchodní 883

LION CAR, s.r.o.

Provoz autoservisu

ul. třída Vítězství 852

TERMOS, spol. s r.o.

Prodej plynových spotřebičů, radiátorů a sanitárního zařízení

ul. třída Vítězství 1112

Průmyslové Zboží Čajka

Domácí potřeby

ul. třída Vítězství 1064

COOP - Kunovice

Obchodní dům

ul. třída Vítězství 830

H+H, s.r.o.

Prodejna automobilů

ul. třída Vítězství 263

TRNEX, spol. s r.o.

Prodejna obkladů a dlažeb

ul. třída Vítězství 1372


2. ZÓNA 2: Východní část po střed města a podél toku Olšavy povodní ohrožované území průmyslových firem a levobřežní obytné zástavby města Kunovice - ulice Na Zelničkách, Na Rybníku, Za Mlýnem, Na Karmaku, Olšavní, U Pálenice, Pod Valy, Ulice Úvoz a Na Rynku. Povodňovými průtoky z Olšavy je také ohrožena průmyslová zóna v ulici Letecká jižně od centra Kunovic. Ohroženy jsou areály firem a podnikatelských objektů:

Název subjektu

účel

poznámka

ANDRIE, s.r.o.

Prodejna spodního prádla

ul. Na Rynku 1138

ZŠ Kunovice

Základní škola

U Pálenice 1620

Firmy: Josef Hyrák; Morava Zlín, družstvo; Postel-matrace.cz; Televiznistolky.eu

 

Podnikatelský objekt

Na Rynku 1493

Sklenářství Franek, s.r.o.

Provoz sklenářství

Na Rynku 1017

Heineken Česká republika, a.s.

Sklad firmy Heineken

Panská 23

Sportovní hala města Kunovice

Sportoviště

Panská 9

Fotbalový klub Kunovice

Fotbalový klub a hřiště

Panská 1140

Městská knihovna Kunovice

Městská knihovna

Panská 24

EPS, s.r.o.

Služby - Ekologie, průzkum zemin, vod a stavebních konstrukcí

V Pastouškách 205

EVEKTOR, spol. s r.o.

Průmyslový areál - Vývoj a konstrukce automobilů, letadel, malých strojů

Letecká 1008

Letecké muzeum Kunovice

Muzeum

Letecká

Restaurace OK-Bar

Restaurace

Letecká 1383

EVEKTOR-AEROTECHNIK, a.s.

Letecký závod

Letecká 1384

RAMET C.H.M., a.s.

Průmyslový areál - Vývoj a výroba radiolokačních systémů

Letecká 1110

LETASOL, spol. s r.o.

 

Průmyslový areál - Výroba strojů na výrobu nářadí z oblasti automobilového a leteckého průmyslu

Letecká 1110


3. ZÓNA 3: Západní část města, ohrožena levobřežní obytná zástavba – ulice V Pastouškách, Panská, Na Záhonech, Na Bělince, Na Rybníčku, Potočná.

Řeka Olšava představuje ohrožení v případě souběhu povodňových průtoků s řekou Moravou na jejich soutoku, zde se nachází průmyslová zóna v ulici Na Záhonech – východně od města Kunovice - podél levého břehu Olšavy. Ohroženy jsou areály firem a podnikatelských objektů:

Název subjektu

účel

poznámka

Aircraft Industries, a.s.

Průmyslový areál - Letecký závod

Na Záhonech 1177

5M, s.r.o.

Průmyslový areál - Výroba konstrukčních lepidel a epoxidových systémů

Na Záhonech ev.č. 211

ČOV Kunovice

Čistírna odpadních vod

Na Záhonech

AMAROST, s.r.o.

Průmyslový areál - Výroba matrací, roštů a polštářů

Na Záhonech

Poppe + Potthoff, s.r.o.

Průmyslový areál - Výroba kovových součástek

Na Záhonech 1086

ROCHUS, spol. s r.o.

Průmyslový areál - Výroba mražených produktů

Na Záhonech 1482

PRESIZA, s.r.o.

Průmyslový areál - Výroba oken a dveří

Na Záhonech 1367

KRILL. B.P., spol. s r.o.

Výroba a prodej modelů letadel

Na Záhonech 1699

Purum, s.r.o. - Kunovice

Iontoměničová neutralizační stanice

Na Záhonech

Střední škola letecká, s.r.o.

Soukromá střední škola

Na Záhonech

KOVOKON Popovice s.r.o.

Průmyslový areál - Výroba kovových součástí, dílů pro automobily i elektromotory

Na Záhonech

INPOST, spol. s r.o.

Průmyslový areál - Výroba mražených produktů

Na Záhonech 1072

EGW CRANES, s.r.o.

Průmyslový areál - Výroba zdvihací techniky

Na Záhonech

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Výzkumná stanice Kunovice

Na Záhonech 601

E.ON Distribuce, a.s. - Rozvodna VVN 110 kV Kunovice

Rozvodna VVN

Na Záhonech

ČOV areál Aircraft Industries

ČOV na levém břehu Olšavy, v areálu Aircraft Industries

Na Záhonech

AGROpenzion Sádky

Penzion

Na Záhonech 217

 


Povodňovými průtoky na ostatních menších tocích je ohrožena zástavba v okolí těchto toků - zde se jedná především o tok - Mlýnský náhon (ID 409 220 002 000) pramenící v lokalitě Hrabůvky - zejména v ulici Na Zelničkách, kde je veden nekapacitním propustkem DN 80 o délce 159 m.


Nepříznivá situace může nastat při zvýšených hladinách u některých níže položených tras městské kanalizace jejím zahlcením po předchozí poruše čerpadla nebo po výpadku el. proudu – jedná se o ulice Na Rynku, V Pastouškách a Potočná. Přeplněním a vzdutím může dojít k vyplavení poklopů kanalizace nebo k zatopení lokalit položených níže nebo na stejné kótě vodou přelitou přes ochranné mříže. Za takovýchto situací bude nutno pravidelně sledovat funkci jednotlivých čerpacích stanic a celého kanalizačního systému města.


Vodní zdroje: Ostrožská Nová Ves, Kněžpole, Salaš. Ohrožena je kvalita vody a objekty a zařízení pro jímání vody (tyto zdroje neleží na území města, ale jsou důležité pro zásobování města pitnou vodou).