Ohrožené a ohrožující objekty - charakteristika


Území obce a katastru města Kunovice jsou ohrožena povodní.

K určení ohrožených objektů se vyšlo ze stanovených záplavových území zpracovaných Povodím Moravy, s. p. Brno, která jsou přílohou tohoto povodňového plánu. Povodeň při opuštění koryta toku Olšavy zaplavuje především střední část města Kunovice s obytnou zástavbou po obou březích, která je tvořena bytovými a rodinnými domy. Řeka Olšava může mít zónu rozlivu při Q100 širokou v některých místech až 1 km.

OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY - mohou působit další ohrožení území látkami rozpustnými ve vodě

Subjekt

Adresa

Nebezpečná látka

Telefon

Agrokomplex Kunovice, a. s.

Na Záhonech

Agrochemikálie (umělá hnojiva, postřiky), ropné produkty – záplavové území Q100

572 549 381 veřejný

Aircraft Industries, a. s.

Na Záhonech 1177

Hořlaviny I. třídy – v záplavovém území Q100

572 816 111 veřejný

Autoopravna Antonín Brhel

Na Bělince 1441

Pohonné hmoty a maziva (hořlavina) – v záplavovém území Q100

572 549 386, veřejný
739 267 582  neveřejný

ČOV Kunovice - INPOST AREÁL s.r.o.

Na Záhonech

Nebezpečný odpad – v záplavovém území Q100

725 762 719 neveřejný

ČS MOL - Kunovice

třída Vítězství 1725

Pohonné hmoty a maziva – v záplavovém území Q100

721 007 619 neveřejný

ČS EuroOil

třída Vítezství 841

Pohonné hmoty a maziva (podzemní zásobník) – možnost úniku – v záplavovém území Q100

703 484 159 neveřejný

EGW CRANES, s. r. o.

Na Záhonech 1467

Hořlaviny I. třídy – v záplavovém území Q100

572 548 880, veřejný
608 888 586  neveřejný
777 808 447  neveřejný

EVEKTOR, spol. s. r. o.

Letecká 1008

Hořlaviny I. třídy – v záplavovém území Q100

572 537 428 veřejný

EVEKTOR_AEROTECHNIK, a. s.

Letecká 1384

Nebezpečné chemické látky a přípravky – v záplavovém území Q100

572 537 317 veřejný

H+H, s. r. o.

třída Vítězství 263

Pohonné hmoty a maziva – v záplavovém území Q100

572 549 423, veřejný
602 510 441  neveřejný


OHROŽENÉ a OHROŽUJÍCÍ OBJEKTY v dPP Kunovice v POVIS


Přehled ohrožených a ohrožujících objektů s popisem a druhem ohrožení