Způsob zabezpečení záchranných a zabezpečovacích prostředků


Povodňová komise v rámci své činnosti zabezpečuje pracovní síly a věcné prostředky pro provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních:


a) funkcí v území - zásobování pitnou vodou, potravinami nebo mobilními prostředky protipovodňové ochrany; v příloze tohoto PP jsou uvedeny firmy, poskytující prodej potravin a balené vody pro možnost zásobování obyvatelstva potravinami a balenou vodou mimo stanovená záplavová území města Kunovice s adresami a telefonním spojením. Náhradní zásobování vodou cisternami rozmístěnými v zástavbách města bude provádět SVK Uh. Hradiště, ve spolupráci s HZS ÚO Uh. Hradiště na vyžádání PK Kunovice.


b) osobní a věcné pomoci od orgánů, právnických a fyzických osob - např. technikou ze zemědělského družstva; organizace, fyzické a právnické osoby disponující potřebnou technikou - bagry, buldozery, nákladní vozidla, ženijní technika a. j. jsou uvedeny včetně adres a kontaktů v příloze tohoto PP - jejich nasazení se řídí pokyny PK Kunovice.


c) evakuaci, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů a jejich návrat; Evakuační místa - viz příloha výstupy z POVIS.