A) Přehled inundačních území


1. Morava

  • LB inundace Kněžpolský les o objemu cca 5,4 mil. m3 na k.ú Kněžpole, Topolná a Babice. Do tohoto území voda přitéká jednak pod městem Napajedla (Pahrbek), jednak v úseku jez Spytihněv - Babice, kde má LB hráz kapacitu cca 630 m3/s.
  • PB inundace o objemu cca 8,4 mil. m3 na k.ú. Huštěnovice, Babice, Staré Město, nad Uh. Hradištěm. Pravobřežní hráz v prostoru slepých ramen Koňov a Mlač je snížena tak, aby do tohoto území přetékaly průtoky vyšší než 650 m3/s.
  • LB inundace les Zápověď o objemu cca 7,2 mil. m3 na k.ú. Kunovice, Kostelany, Ostr. Nová Ves, Chylice, pod ústím Olšavy. Do tohoto území přetékají průtoky vyšší než 560 - 600 m3/s přes snížené levobřežní hráze Moravy u Kostelan a Olšavy před zaústěním.

Toto inundační území je vyhlášeno jako zátopové území řeky Moravy.


2. Olšava

  • Povodňové průtoky se rozlévají do vyhlášeného inundačního území převážně v polních tratích na levém i pravém břehu mezi Uh. Brodem a Podolím.
  • Na území Kunovic dochází k rozlivům v zastavěném území Kunovic, v ř. km 4,066 – 5,337 (ulice Olšavní a polní trať Rybník, část ulice Na Řádku – vybudované pravobřežní PPO, v zastavěné části Na Karmaku). Hloubka levé inundace je od 1,29 do 1,61 m, hloubka pravé inundace je do 1,02 m.

Dále po proudu inundační území Olšavy splývá s inundačním územím Moravy.