Místa ohrožená bleskovou povodní

Na katastru města Kunovice se vyskytují místa ohrožená povodní z přívalových srážek - bleskovou povodní

Přehled míst ohrožených bleskovou povodní v POVIS


Popis a poloha míst ohrožených bleskovou povodní


Mapa míst v dPP Kunovice ohrožených bleskovou povodní mimo vodní toky