Stanovená záplavová území


Morava – ok. Zlín km 131,643-196,2

KÚ Zlínského kraje

3. 5. 2013

č. j. KUZL 38964/2012


Olšava – ok. Zlín km 0 – 24,704 

KÚ Zlínského kraje

5. 10. 2007

          č. j. KUZL 60000/2007 ŽPZE-DZ


Čeká na schválení – Zlínský kraj

Aktualizace záplavového území Olšavy – km 0 – 39,504 

Povodí Moravy s.p.

Situace aktivní zóny záplavového území

leden 2014

          č. v. S-2010/009  A.Z.1  1:10 000


Stanovená ZÚ v dPP města KUNOVICE


VH stanovení ZÚ Olšavy pro Dolní Poolšaví v POVIS