Technické prostředky povodňové komise města


Technické prostředky povodňové komise města Kunovice jsou:

□       siréna

□       městský rozhlas

□       hlásný megafon

□       internet - stránky mesto-kunovice.cz